פרק 3 התוצאות הסופיות של החקירה הרשמית של הפוגרומים, והוצאת צו ״התקנות הזמניות של איגְנַטייב״ ב–3 במאי 1882