מבוא

לשנים 1882 - 1881 הייתה חשיבות מכרעת עבור האוכלוסייה היהודית ברוסיה . זאת משום שהמגמות הפוליטיות החדשות , שהסתמנו עם עלייתו של אלכסנדר השלישי לכס המלוכה , השפיעו באופן ישיר על חיי היהודים שם . בתקופת אלכסנדר השני נעשו אמנם ניסיונות ראשוניים לפתור את השאלה היהודית — מאז ומתמיד הייתה זו אחת הסוגיות השנויות ביותר במחלוקת במדיניות הפנים של רוסיה — והוחל בביטול החוקים המיוחדים ליהודים ; אולם בשנת 1881 חל מפנה לרעה במצבם , ש כּ ן בתחילת השנה ההיא אירעו פוגרומים נגד היהודים במחוזות הדרום – מערביים של רוסיה . בחינה מדוקדקת יותר של המקורות , בפרט של ההערכות והדוחות הרשמיים של המושלים , הראתה שהמניעים לפוגרומים של 1881 היו כלכליים , חברתיים , תרבותיים ומדיניים , ושיש לבחון אותם על רקע ההתפתחות הכללית של המדינה . כדי לחשוף באופן ברור את יחסי הגומלין בין המניעים השונים , אסקור תחילה בקצרה את התפתחות המצב המשפטי של היהודים ברוסיה ואת היווצרותו של מצב החירום , שהיה מכוון נגד היהודים . בנוסף , יהיה זה הכרחי לדון במצב החברתי והכלכלי של האוכלוסייה היהודית , כמו גם של האוכלוסייה הכפרית שביצעה את הפוגרומ...  אל הספר
לנדאו, יאיר

וינריב, ענת