השנים 1882-1881 בתולדות יהודי רוסיה

מעה לנדוי ) לבית גולדברג ( נולדה במינסק ב 01 בספטמבר , 1911 בדלה בקובנה ולמדה בברלין , היא הייתה ציונית נלהבת מ ^ וזר ילדותה ופעילה בתנועת " החלוץ ' / ב 27 במרס 1935 עלתה ארצה באנייה " פלשתינה " במסגרת העלייה החמישית , בשנת 1937 נישאה למהנדס שלמה ) זלו ( לנדוי , שנרתם לבניין הארץ . הוריה , הנה ) הענע ( וירמיהו וולף טלדברג , וכן אחיה קלמן , נספו בשואה בעיר קובנה שבליטא . בארץ הקדישה את עצמה מיכה להקניית השפה העברית , החילה לנערות ע 1 בד 1 ת 1 מא 1 חר יותר למבוגרים במסגרת פרויקס " ביעור הבערות " של משרד החינוך , כמו כן תרגמה ספרים אחדים מרוסית לעברית . השנים -1882 1881 בתולדות יהודי רוסיה מינה גולדברג השנים -1882 1881 בתולדות יהודי רוסיה עבודת דוקטור שהוגשה בברלין בשנת 1934 מינה גולדברג השנים 1882 - 1881 בתולדות יהודי רוסיה מינה גולדברג תורגם מגרמנית בעזרת מרטין דובש עריכת התרגום : יעל לביא – בלייוייס וענת וינריב הביא לדפוס : גדעון טיקוצקי © כל הזכויות שמורות לעו״ד יאיר לנדאו ולענת וינריב , 2017  אל הספר
לנדאו, יאיר

וינריב, ענת