סקר יהודים 2015

שמי _________ ואני מראיין מאוניברסיטת חיפה . אנו עורכים סקר מדעי עבור מחקר המבוצע באוניברסיטה בנושא היחסים בין האזרחים הערבים והיהודים בישראל . ההשתתפות בסקר תאפשר לך לבטא את דעתך בנושא ולתרום לקבלת תמונה אמיתית של דעת הקהל במדינה . לצורך מחקר זה נבחרת באופן מקרי . תשובותיך לא תימסרנה לאיש ותשמשנה למטרות סטטיסטיות בלבד . לשאלות שיוצגו לך אין תשובות נכונות או לא נכונות . אנו מודים לך מראש על השתתפותך שהיא חיונית להצלחת המחקר . נתחיל בשאלות לגבי אפשרויות היחסים בינך לבין אזרחים ערבים בישראל : ובאופן אישי : באיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים עם כל אחד מהמשפטים הבאים : באיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים שיש לאפשר לאזרחים הערבים : באיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים שהמדינה צריכה :  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ