סקר ערבים 2015

שמי _____________ ואני מראיין מאוניברסיטת חיפה . אנו עורכים סקר מדעי עבור מחקר המבוצע באוניברסיטה בנושא היחסים בין האזרחים הערבים והיהודים בישראל . ההשתתפות בסקר תאפשר לך לבטא את דעתך בנושא ולתרום לקבלת תמונה אמיתית של דעת הקהל במדינה . לצורך מחקר זה נבחרת באופן מקרי . תשובותיך לא תימסרנה לאיש ותשמשנה למטרות סטטיסטיות בלבד . לשאלות שיוצגו לך אין תשובות נכונות או לא נכונות . אנו מודים לך מראש על השתתפותך שהיא חיונית להצלחת המחקר . להלן כמה משפטים על יחסים בין האזרחים הערבים ליהודים בישראל . לגבי כל משפט בנפרד , ציין אם אתה : לא מסכים למשפט , נוטה לא להסכים , נוטה להסכים , או מסכים עם המשפט : ובאופן אישי : כעת ברצוני לשאול אותך על הרגשתך כאשר יוצא לך להיות עם יהודים : ציין אם אתה מסכים או לא מסכים עם כל אחד מהמשפטים הבאים : המשפטים הבאים הם על יחס האזרחים הערבים למדינה וליהודים . ציין אם אתה מסכים או לא מסכים עם כל אחד מהם :  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ