ביבליוגרפיה נבחרת

אוסצקי לזר , שרה ; גאנם , אסעד ופפה , אילן ( עורכים ) . 7 . 1999 דרכים : אופציות תיאורטיות למעמד הערבים בישראל . גבעת חביבה : המכון לחקר השלום . אוסצקי לזר , שרה וכבהא , מוסטפא ( עורכים ) . . 2008 בין חזון למציאות : מסמכי החזון של הערבים בישראל , . 2007 - 2006 ירושלים : הפורום להסכמה אזרחית . אוסצקי לזר , שרה וג ' בארין , יוסף ( עורכים ) . . 2016 אזרחות על תנאי : על אזרחות , שוויון וחקיקה פוגענית . חיפה : פרדס ; חיפה : המרכז היהודי ערבי , אוניברסיטת חיפה . אלרן , מאיר וישיב , ערן . . 2016 " תכנית החומש לשילוב האוכלוסייה הערבית בישראל : האמנם קפיצת מדרגה ? " מבט על , גיליון 2 , 792 בפברואר . אריאלי , שאול ושוורץ , דובי . . 2006 עוון ואיוולת : על ההצעות להעביר יישובים ערביים מישראל לפלסטין . פרסום . 3 / 48 ירושלים : מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות . ברנט , משה . . 2009 עם ככל העמים : לקראת הקמתה של רפובליקה ישראלית . ירושלים : כרמל . בשיר , בשיר וגולדברג , עמוס ( עורכים ) . . 2015 השואה והנכבה : זיכרון , זהות לאומית ושותפות יהודית ערבית . ירושלים : מכון ון ליר בירושלים . גאנם , הוניידה . ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ