פרק עשירי ממצאים עיקריים ומסקנות

ממצאים עיקריים התזה השלטת בקרב הציבור הרחב , אנשי תקשורת , קובעי מדיניות וחוקרים באקדמיה היא שהמגמה ביחסי ערבים יהודים בישראל מאז קום המדינה היא הקצנת עמדות של שני הצדדים שתוביל לעימות ולקריסת היחסים ביניהם וזאת כחלק מתהליכים רחבים יותר . הציבור הערבי עובר העצמה , פלסטיניזציה והדתה ; הציבור היהודי עובר סחף לימין ולדת ומתחפר בעמדתו לגבי הכיבוש ומדינה יהודית ; והמדינה והחברה היהודיות עוברות עיצוב מחדש בכיוון אתנו לאומי ולא ליברלי על ידי הימין השולט . על פי תמונת מציאות זו , אף צד לא ממש פועל למען חיים משותפים ושוויוניים . מטרת מדד יחסי ערבים יהודים בישראל היא לערוך סקרי דעת קהל שיתנו תמונה עדכנית ומפורטת של עמדות שני הצדדים וישפכו אור על תזת ההקצנה השלטת . במסגרת פרויקט מקיף זה נערך מאז שנת 2003 סקר שנתי המתבסס על מדגם ארצי מייצג של האוכלוסייה הערבית הבוגרת וסקר המתבסס על מדגם ארצי מייצג של האוכלוסייה הבוגרת היהודית . מדד זה הוא הכלי המדעי היחיד בישראל הבודק כל שנה באותה שיטה את עמדות הערבים והיהודים אלה כלפי אלה וכלפי המדינה , ומודד מגמות שינוי לאורך זמן . מ 1976 ועד 2002 בוצעו סקרי ע...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ