לוח 9.11 מגמת שינוי בעמדות סרבניות נבחרות, ערבים, 2015-1976 (באחוזים) <sup>*</sup>