לוח 9.5 מובהקות סטטיסטית של הבדלים בין 2013 ל־2015 בממוצעי קבוצות אוכלוסייה על סולם לוחמנות, ערבים, 2015-2013 (ממוצעים)