לוח 9.4 מובהקות סטטיסטית של הבדלים בין 2012 ל־2013 בממוצעי קבוצות אוכלוסייה על סולם לוחמנות, ערבים, 2013-2012 (ממוצעים)