לוח 8.2 ניתוח רגרסיה של המנבאים הטובים ביותר של סולם הדו־קיום, ערבים, 2015