לוח 8.1 סולם דו־קיום, ערבים ויהודים, 2015 ,2013-2009