לוח 7.5 הצעדים שהיהודים מוכנים לעשות כדי שהאזרחים הערבים ירגישו שישראל היא מדינתם והם אזרחים שווי זכויות בה, יהודים, 2015 ,2013-2009 (באחוזים)