לוח 7.4 הצעדים שהערבים מוכנים לעשות כדי שהמדינה והיהודים יתייחסו לערבים בשוויון, בכבוד ובאמון, ערבים, 2015 ,2013-2009 (באחוזים)