תרשים 6.4 תומכים בשביתות כלליות ובהפגנות לא חוקיות, ערבים, 2015 ,2013-2003 (באחוזים)