לוח 6.6 רקע לפי הצבעה בבחירות לכנסת ה־20 ב־,2015 ערבים, 2015 (באחוזים)