לוח 6.5 עמדות לפי הצבעה בבחירות לכנסת ה־20 ב־,2015 ערבים, 2015 (באחוזים)