לוח 6.4 עמדה כלפי הרשימה המשותפת לפי הצבעה בבחירות לכנסת ה־20 ב־,2015 ערבים, 2015 (באחוזים)