לוח 5.23 רגשותיהם של הערבים בישראל כלפי הפלסטינים בגדה המערבית וברצועת עזה, ערבים, 2015 ,2013 ,2012 ,2003 (באחוזים)