לוח 5.15 אזרחות, דת ולאום כרכיבים של זהות אישית, ערבים ויהודים, 2015 ,2013 ,2012 ,2003 (באחוזים)