לוח 5.6 אמונה שהמשא ומתן המתנהל בין ישראל לפלסטינים יוביל להסדר קבע, ערבים ויהודים, 2015 ,2013 (באחוזים)