פרק חמישי סכסוכים באזור, השתלבות באזור, זהות

רק 8 . 3 % מהמצביעים למפלגות יהודיות , 67 . 2 % ממי שסבלו באופן אישי מאפליה מצד יהודים או מוסדות המדינה , 79 . 1 % ממי שהופקעו אדמות ממשפחותיהם ו % 73 . 3 ממי שמשפחתם נעקרה ב . 1948 לשאלה מהי השייכות האישית החשובה ביותר לנשאל , ב 2015 בחרו רק 13 . 4 % מהערבים באזרחות ישראלית , 39 . 5 % בלאום הפלסטיני ו % 46 . 5 בדת ( לוח 5 . 15 לעיל ) . בחירה זו היא עדות חותכת לחולשתו של הרכיב הישראלי בזהות הערבית . מבחירתם של רק קצת מעל לעשירות מהערבים באזרחות כרכיב הראשון בשייכותם משתמע שרק לקבוצה קטנה זו יכולה להיות זהות משותפת עם היהודים שבחירתם זהה . הערבים והיהודים מסכימים ביניהם בנוגע לתיאור זהותם של הערבים בישראל , אך חלוקים ביניהם בנוגע ללגיטימיות שלה . מעל לשלוש חמישיות משני הצדדים מסכימים שהזהות " ערבים פלסטינים בישראל " מתאימה לרוב הערבים בישראל ( לוח . ( 5 . 21 אך ב 66 . 5 % 2015 מהיהודים ( לוח , ( 4 . 15 לעומת רק 27 . 1 % מהערבים ( ב 2011 ) סבורים שערבי המגדיר את עצמו פלסטיני אינו יכול להיות נאמן לישראל ולחוקיה . היהודים מקשרים בין זהות פלסטינית לאויב . בעיניהם זו זהות עוינת העומדת ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ