לוח 4.13 העדפה במקרה של ניגוד בין מדינה יהודית למדינה דמוקרטית, יהודים, 2015 ,2013 ,2012 ,2003 (באחוזים)