לוח 3.11 הגדרת אמירות שנאמרו במערכת הבחירות לכנסת ב־2015 כגזעניות לפי זרם פוליטי, יהודים, 2015 (באחוזים)