לוח 3.10 הגדרת אמירות שנאמרו במערכת הבחירות לכנסת ב־2015 כגזעניות, ערבים ויהודים, 2015 (באחוזים)