פרק שלישי קיפוח, איומים, זיכרון קיבוצי

קיפוח הערבים בישראל הם מיעוט המופלה לרעה בהקצאת משאבים , בייצוג בשלטון , בשירותים העירוניים , בשוק העבודה , ביחס מצד הרוב היהודי ובתחומים רבים אחרים . לפי דוח העוני של המוסד לביטוח לאומי שיעור המשפחות העניות בישראל עלה מ % 18 . 0 ב 1999 ל % 19 . 4 ב , 2012 וירד ל % 18 . 6 ב 2013 ול % 18 . 8 ב , 2014 ואילו שיעור המשפחות הערביות העניות עלה במידה רבה יותר – מ % 42 . 3 ל % 54 . 4 וירד ל % 51 . 7 ול % 52 . 6 בהתאמה . תחולת העוני בקרב הערבים גדולה פי שלושה וחצי מזו שבאוכלוסייה היהודית ( פרט לחרדים שמדד עוני המשפחות הגיע אצלם ל % 54 . 3 ב , ( 2014 והיא גם החמירה במרוצת השנים . שיעור האבטלה ביישובים ערביים גדול פי כמה מהממוצע הארצי העומד על . 6 % לפ דוח שירות התעסוקה מינואר , 2014 שיעור דורשי העבודה ב 44 היישובים שאוכלוסייתם מנתה יותר מ 2 , 000 נפש נע בין 16 . 3 % ל % , 55 . 0 וכולם היו יישובים ערביים . לפי הסיווג הרשמי של היישובים בישראל לאשכולות חברתיים כלכליים ( עשירונים של רמת פיתוח אנושי ) – סיווג שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עורכת כל כמה שנים – רוב היישובים הערביים נמנים עם...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ