לוח 2.23 אי־שביעות רצון מהמדינה, ערבים ויהודים, 2015 ,2013 ,2012 ,2003 (באחוזים)