לוח 2.22 הרגשת קרבה/ריחוק מיהודים/מערבים בעקבות מבצע צוק איתן בקיץ ,2014 הבחירות לכנסת ב־2015 ובעקבות כשלון האביב הערבי, ערבים ויהודים, 2015 (באחוזים)