לוח 2.10 מרשים לצעירה רווקה ערבייה שיהיה לה חבר אישי, ערבים, 2015 ,1995 ,1985 ,1980 (באחוזים)