לוח 2.1 שילוב חברתי קולקטיבי, ערבים ויהודים, 2015 ,2013 ,2012 ,2003 (באחוזים) <sup>**</sup>