פרק ראשון יחסי ערבים-יהודים בישראל והמדד

מטרתו של מחקר זה לבדוק את דעת הקהל בישראל בכל הנוגע ליחסים בין האזרחים הערבים והיהודים ב 2015 ומגמות השינוי בעשורים האחרונים , בעיקר מאז – 2003 שנת התחלת המדד . מטרת המחקר היא להציג את עמדות הערבים והיהודים אלה כלפי אלה וכלפי המדינה במאי יולי : 2015 האם ההרעה המתמשכת במצב היחסים ביניהם מאז אמצע שנות התשעים מתבטאת בעמדות אלו ? האם מגמת ההחרפה נמשכת ב ? 2015 ואם כן , האם אחד הצדדים – המיעוט הערבי , הרוב היהודי או המדינה – שבר את הכלים או עומד על סף ניפוץ תשתית הדו קיום ? המיעוט הערבי - פלסטיני במדינה היהודית מעמד המיעוט הערבי בישראל עוצב ב 1948 בנסיבות טרגיות של מלחמה , חורבן , פינוי וכפייה . הערבים נהפכו , שלא מרצונם , לחלק מהאויב , והיו נתונים לממשל צבאי ולהפקעת אדמות נרחבת . הם נמנו עם העם הפלסטיני , הרואה עצמו התושב המקורי והבעלים הבלעדיים של הארץ ונלחם נגד עצם הקמתה וקיומה של מדינת ישראל . אלו מקצת התנאים הקשים שיצרו שסע עמוק בין המיעוט הערבי לרוב היהודי והנציחו אותו . 1 לסקירות מקיפות על יחסי ערבים יהודים , ראו סמי סמוחה , " יחסי ערבים יהודים בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית " , ב...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ