תודות

מדד יחסי ערבים יהודים בישראל הוא פרויקט שנחנך בשנת 2003 בחסות אוניברסיטת חיפה , ובשנים 2012 ו 2013 היה מיזם משותף לאוניברסיטה ולמכון הישראלי לדמוקרטיה . מדדים 2012 ו 2013 התבצעו בחסות אוניברסיטת חיפה ומרכז גוטמן לסקרים בראשותה של פרופ ' תמר הרמן במכון הישראלי לדמוקרטיה . מדד 2014 לא נערך מסיבות תקציביות ומדד 2015 התנהל בחסות אוניברסיטת חיפה . ד " ר נוהאד עלי מהמכללה האקדמית גליל מערבי היה האחראי על ביצוע הסקר במגזר הערבי , וד " ר מינה צמח , מנהלת שותפה של המרכז למחקר סקרים מדגם , על ביצוע הסקר במגזר היהודי . שניהם סייעו גם בניסוח חלק מהשאלות . אני מודה להם על תרומתם למחקר . במדד 2015 תמכו קרן אלאן ב ' סליפקא ( , ( Slifka Foundation קרן פוס ( , ( Fohs Foundation קרן ריץ ' ( , ( Marc Rich Foundation קרן פראט ( , ( Pratt Foundation מכון ישראל ( , ( Israel Institute קרנות סיוע לישראל ( , ( PEF - Israel Endowment Funds וחן ואורני פטרושקה . בספר מופיעים גם ממצאים נבחרים ממדד 2003 וממדדים אחרים שבהם תמכו מענקים ממקורות שונים שצוינו בפרסומים קודמים . אני מודה לכולם על תמיכתם . ההוצאה לאור של...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ