תרשימים

תרשים 2 . 1 מסכימים שערבים יגורו בשכונות יהודיות , ערבים ויהודים , 2015 - 2003 תרשים 2 . 2 מוכנים שערבים יגורו בשכונותיהם , לפי זרם פוליטי , יהודים , 2015 תרשים 2 . 3 סבורים שרוב היהודים / הערבים נוטים להתנהגות אלימה , ערבים ויהודים , 2015 - 2003 תרשים 2 . 4 לא מוכנים שיהיה להם שכן יהודי / ערבי , ערבים ויהודים , 2015 , 2013 - 2003 תרשים 2 . 5 מאמינים שאי אפשר לתת אמון ברוב היהודים / האזרחים הערבים , ערבים ויהודים , 2015 - 2003 תרשים 3 . 1 מעריכים שהממשלה נוהגת בערבים כאזרחים מדרגה שנייה או כאזרחים עוינים , ערבים ויהודים , 2015 , 2013 - 2003 תרשים 3 . 2 נפגעו אישית מאיומים , מהשפלות או ממכות מהצד האחר , ערבים ויהודים , 2015 - 2003 תרשים 3 . 3 חוששים מטרנספר , מסיפוח המשולש לפלסטין ומהטרדת השלטונות , ערבים , 2015 - 2003 תרשים 3 . 4 חוששים ממרד עממי וממאבק לשינוי אופייה של המדינה , יהודים , 2015 - 2003 תרשים 3 . 5 מאשימים את היהודים בסכסוך עם הפלסטינים ואינם מאמינים שקרתה שואה ליהודים , ערבים , 2015 - 2006 , 2003 תרשים 3 . 6 מאשימים את הפלסטינים בסכסוך ואינם מאמינים שקרתה נכבה לפלסטינים ,...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ