פרק 27 דרכי הטמעת הקוד האתי במערכת החינוך בארה"ב

בחזון שלו ובעיצוב מקצוע ההוראה מבחינת האינטראקציות של איש החינוך עם התלמידים , עם עמיתים , עם ההורים ועם הקהילה . לפיכך , לכל ארגון יש מודל אחר של מקצוע ההוראה הבא לידי ביטוי באמצעות הקוד האתי . מצאתי כי בעוד שהקוד האתי של ארגון המורים הוותיק מתמקד בקטגוריות של מחויבות לתלמיד ומחויבות למקצוע , ארגון המורים החדש יחסית מתמקד בארבע קטגוריות מרכזיות : התנהגות אתית כלפי התלמיד , התנהגות אתית כלפי הפרקטיקה והביצועים , התנהגות אתית כלפי עמיתים למקצוע והתנהגות אתית כלפי הורים וקהילה . לפיכך , נראה כי ארגון המורים החדש מרחיב את ההתייחסות שלו למאפייני התנהגות אתית של מורים . ניכר כי המשותף לקודים האתיים של ארגוני המורים השונים בא לידי ביטוי בכך שהם מתמקדים בראש ובראשונה בדאגה לטובת התלמיד ובדאגה למקצוע ההוראה . בנוסף , בקודים אלו אין התייחסות לתהליכי אכיפה או שימוש בסנקציה כלפי מורים שפעלו בניגוד לכללי ההתנהגות האתית . לעומת זאת , ניכר כי ברוב הקודים האתיים שפותחו על ידי המדינות השונות יש התייחסות לתהליך האכיפה והשימוש בסנקציה תוך כתיבת הקוד כמסמך משפטי המנוסח בלשון הוראה או ציווי , לדוגמה Teach...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ