פרק 26 המאפיינים של קודים אתיים שונים שפותחו בעולם

כאמור , כשיוצאים לדרך לפתח קוד אתי מומלץ לעיין בקודים אתיים שפותחו בעבר כדי לחשוב על תכנים נוספים ולשפר תכנים קיימים . בטבלה שלהלן אתייחס לתהליך שהובילו מדינות אחדות את פיתוח הקוד האתי לאנשי חינוך והוראה תוך התייחסות לכותרת הקוד , הרציונל לפיתוחו , מטרותיו , הגוף שהסמיך את מפתחי הקוד , איך הובילו את תהליך הפיתוח , מה התהליך שנותן תקפות לפעילות האכיפה , איך תהליך הבקרה מתרחש , מה גודל ההשפעה הפוטנציאלי של הקוד האתי והאם יש התייחסות בקוד האתי לנושא האכיפה ונקיטת הסנקציות . טבלה . 9 תהליך ההובלה של פיתוח הקוד האתי לאנשי חינוך והוראה באירלנד המדינה אירלנד ( מדורגת מעל הממוצע במבחנים הבינלאומיים TIMSS במדעים 2015 ) מטרות מרכזיות  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ