פרק 25 דרכי אכיפה להטמעת קוד אתי לאנשי חינוך והוראה בעולם

כאמור , הדרך האפקטיבית להטמעת קודים אתיים שפותחו היא באמצעות תהליכים חינוכיים המובילים למודעות לגבי חשיבותו של הקוד האתי לקידום תרבות אתית בית ספרית . כתיבת נהלים וסנקציות לפועלים שלא בהתאם לקוד האתי , ללא מודעות פנימית של המורים לחשיבותם הן לקידום האווירה הבית ספרית והן לכישוריו המקצועיים של המורה , תגרום למורים להסתיר את התנהגותם הלא נאותה אך לא להפחיתה . החשיבות של הבקרה והאכיפה תבוא לידי ביטוי בכך שתהליכי ההטמעה יונהגו ברגישות באמצעים פדגוגיים אך גם בנחישות באמצעות דרכי הבקרה , האכיפה והסנקציות . בנוסף , לעתים " מתוך שלא לשמה בא לשמה " . אנשי חינוך והוראה שיהיו מודעים לדרכי האכיפה והסנקציות המלווים ינהגו בהתאם לקוד מחשש מפני הסנקציות הקיימות , אך במקביל ינסו להבין את המניע לאותם נהלים . הבנת המניעים עשויה לקדם אותם בעתיד להתנהגות ראויה מתוך מוטיבציה פנימית ולא בשל הסנקציות המלוות . בכל מקרה , הסנקציות והאכיפה צריכים להינתן באופן הולם ופרופורציונלי לרמת ההתנהגות הבלתי הולמת כדי לאפשר את האמון בקוד האתי . ברחבי העולם קיימות דרכים שונות לבקרה ולאכיפת הקוד האתי שפותח : א . בתוך מסמך הק...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ