פרק 24 פיתוח קוד אתי לאנשי חינוך והוראה באמצעות סימולציות קבוצתיות

במסגרת סדנת " מנהיגות ועיצוב מדיניות חינוכית " לתואר שני והסדנה " סימולציה וחקר אירועים " לתואר ראשון בבית הספר לחינוך באוניברסיטת בר אילן בחרתי להוביל את פיתוח טיוטת הקוד האתי לאנשי חינוך והוראה מתוך הצורך האמתי שהעלו המשתתפים לקבל כלים להתמודדות עם אירועים אתיים שהם חווים בהתנסותם בבתי הספר . מדובר על סטודנטים לתואר שני במנהל החינוך שעובדים כמורים בבתי ספר , וסטודנטים לתואר ראשון בסיום לימודיהם המתנסים בהוראה בבית הספר . במסגרת הסדנאות התבקשו המשתתפים לכתוב אירוע אתי שחוו בעשייה הבית ספרית אשר העלה בקרבם דילמות אתיות . כל משתתף הציג את האירוע במליאה , ועמיתיו במסגרת הסדנאות שיחקו במשחק תפקידים את הדמויות השונות תוך צילום המשחק על ידי טכנאי צילום . בתום משחק התפקידים הקרין הטכנאי את סרטון הווידאו על גבי מסך הכיתה . המשתתפים ניתחו את האירוע תוך העלאת הדילמות האתיות וכללי ההתנהגות האתיים הנגזרים . השיח והדיון סביב הדילמות האתיות וכללי ההתנהגות האתיים הנגזרים יצרו למידה אותנטית סביב אירועים שבחרו הסטודנטים , תוך למידה איך בבתי ספר שונים פועלים באירוע דומה . הרבגוניות של דרכי הפעולה יצרו ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ