פרק 22 הממדים העולים מתוך הקודים האתיים לאנשי חינוך ברחבי העולם

" המורים יהיו שותפים פעילים בעיצוב רפורמות ובתהליך קבלת ההחלטות סביב עיצוב המדיניות של קוריאה " . ההיבט האתי של התייחסות למורה בהוגנות ממד זה עולה בקודים שונים , למשל בקוד האתי של קוריאה Principles and ) 2014 , Aims of KFTA – Th e Korean Federation of Teachers ’ Associations ) יש התייחסות : " להגנה על זכויות המורה בכך שיאפשרו לו לעבוד בסביבה בטוחה שבה מכבדים אותו ומכירים במצוינותו המקצועית " , ובקוד האתי של אירלנד Code of Professional Conduct for Teachers , Th e ) 2016 , Teaching Council ) יש התייחסות : " לשמירת הפרטיות של המורה , גם כאשר הוא גר בקהילה , דהיינו לכבד את ההפרדה שבין עבודתו כמורה לבין חייו בקהילה " . עם זאת , חשוב לציין כי רוב הקודים האתיים שמים דגש על ההתייחסות לתלמיד בהוגנות יותר מכפי ששמים על התייחסות למורה בהוגנות . אין זה מפליא לאור הרציונל העולה בהצהרת קודים אתיים שונים בעולם שמטרתם המרכזית לתת חינוך איכותי לתלמידים , כך שהתלמיד נמצא במרכז והמורה הוא המתווך כדי להגיע ליעד זה . להלן תוכני הקוד האתי במדינות נבחרות שהובילו תהליך פיתוח של קוד אתי באופן מקצועי , תוך חלוק...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ