פרק 21 הצורך בקוד אתי לאנשי חינוך והוראה: זווית מבט בינלאומית

בספרות , הקוד האתי מוגדר כמסמך כתוב הכולל כללי התנהגות אתיים , מפותח על ידי רשויות ציבוריות או ארגונים מקצועיים ודן בנורמות , בערכים אתיים ובסטנדרטים מקצועיים להתנהגות מצופה מכל החברים בארגון או במקצוע ( Ahluwalia , Ferrell , . ( Ferrell & Rittenburg , 2016 במערכות חינוך שונות בעולם פותחו קודים אתיים אלו בעיקר על ידי מועצות או ועדות לחינוך שמונו והוסמכו על ידי משרד החינוך באותה מדינה . הקודים האתיים שפותחו עד כה במערכות חינוך שונות בעולם מאופיינים בכללי אתיקה המכוונים לדאגה לאינטרסים של תלמידים , מורים והורים , ולהגנה על המורים ועל התלמידים . חשיבותם של הקודים האתיים במערכות החינוך באה לידי ביטוי בשאיפתם להבטיח חינוך איכותי אשר יתרום לקידום חברות שוויוניות באמצעות פיתוח הוראה וסביבות למידה וקידום ערכים משותפים . פעילויות אלו תאפשרנה לצמצם התנהגויות בלתי נאותות של אנשי חינוך והוראה , בכללן התנהגויות נסיגה של מורים . כדי להגיע לחינוך איכותי , בהתבסס על קודים אתיים שונים שפותחו ברחבי העולם , מטרות הקוד האתי הן כדלקמן : א . קידום המקצוע האקדמי של ההוראה על ידי העלאת היוקרה שלו והעלאת הכבוד...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ