פרק 20 הפער בין המדיניות המוצהרת לבין הנעשה בשטח

אנשי חינוך בתפקידים שונים כמו מורים , רכזים , סגני מנהלים ומנהלים מתמודדים תדיר עם אירועים קריטיים בתחום החינוך : בקונטקסט המשפטי ( לדוגמה , עישון סמים במסגרת פעילות בית ספרית מחוץ לכותלי בית הספר ) , באירועים הכרוכים בקונטקסט החינוכי מול ההורים ( לדוגמה , הורה המבקש להשאיר את בנו בבית הספר אף על פי שאינו עומד בסטנדרטים הבית ספריים ) , ואירועים הכרוכים בקונטקסט הפדגוגי האקדמי ( לדוגמה , הורה הדורש להחליף את שיטת הלימוד ) . במסגרת מחקר שערכתי עם פרופ ' ישראל צבי גילת ( Shapira - Lishchinsky & Gilat , 2015 ) ביקשנו לבדוק האם יש מודעות בקרב אנשי חינוך והוראה בתפקידים השונים ( כמו מחנכי כיתות , רכזי שכבה ומקצוע ) לנדרש מהם בהתאם לחוק או לחוזר מנכ " ל משרד החינוך , ומה מידת ההלימה בין הדרך שבה אנשי החינוך היו נוטים לפעול לבין המצופה מהם לנהוג . בחרנו עשרים אירועים אתיים קריטיים וביקשנו מכ 200 משתתפים , אנשי חינוך והוראה בעלי תפקידים שונים לנתח כל אחד מהם בכתב בהתאם לנושאים הבאים : מהי הדילמה האתית שעלתה באירוע ( או : מהן הדילמות האתיות שעלו באירוע )? איך היית פועל / ת ? איך את / ה חושב / ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ