פרק 19 הקונטקסט במערכת החינוך המעודד פיתוח קוד אתי

במסגרת עבודתם המורים נתקלים באירועים אתיים קריטיים היוצרים נקודת מפנה בחייהם ( . ( Harrison & Lee , 2011 כאמור בשער הראשון , אירועים קריטיים מוגדרים כמקרים טעונים הנתפסים כמשמעותיים בעיני החווה אותם , וכתוצאה יש להם השלכות רבות על שינוי עמדות והתפתחות אישית ( . ( Halquist & Musanti , 2010 לפיכך , ניתן לומר כי אירועים אתיים קריטיים הם אירועים המעצבים את עמדותיהם של המורים . עם זאת , כפי שהסברתי בשער הקודם , אירועים קריטיים אינם בהכרח מקרים קיצוניים . הקריטיות של האירוע תלויה במשמעות הניתנת לו בעיני המפרש אותו ( . ( Shapira - Lishchinsky , 2013 a לדוגמה , באחד המפגשים במסגרת הסדנה " סימולציות וניתוח אירועים " דנו בתרחיש הבא : המורה לאזרחות בכיתה י ' גילה כי מטלת הביניים של דן הועתקה משנה קודמת . דן הודה בכך בפני המורה , אך ביקש ממנו שיגלה הבנה לאור העובדה שהיה לחוץ , וזו הסיבה להעתקה . פרסום אירוע ההעתקה יפגע בו ויכתים את שמו במהלך כל לימודיו בתיכון . דן הבטיח שתופעה זו לא תישנה כי הוא מודע לחומרתה . לאור הבטחתו , המורה הבליג על ההעתקה וביקש מדן להגיש מטלה חדשה . דן הודה למורה על רגשי הח...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ