איור..:9מודל.אינטגרטיבי.הבוחן.בו.בזמן.התנהגויות.נסיגה.והתנהגות.אזרחית.(צמח,.2012)