פרק 16 הקשר שבין התנהגויות אזרחיות לבין התנהגויות הנסיגה

התנהגויות אזרחיות מוגדרות כתרומתם של עובדים לארגון בנוסף לביצוע התפקידים הקבועים בהגדרת תפקידם . תרומה זו ניתנת ללא תגמול ישיר ודאי , ואינה מוכרת במערכת התגמולים של הארגון ( . ( Zagenczyk , Gibney , Murrell & Boss , 2008 לפי אורגן ( , ( Organ , 1988 אחד המרכיבים המרכזיים בהתנהגות האזרחית הנו מוסר — והוא מתבטא בעמידה בלוחות זמנים , הגעה לעבודה לפני הזמן הנדרש , שמירה על חוקים פורמליים ובלתי פורמליים ושימוש מושכל במשאבי הארגון . סומך ודרך זהבי ( Somech & Drach - Zahavy , 2000 ) הציגו שלושה ממדים מרכזיים של התנהגות אזרחית במערכת הבית ספרית : התנהגות מעבר לתפקיד כלפי התלמיד , לדוגמה — המורה נשאר לאחר שעות העבודה כדי לשוחח עם תלמיד ; התנהגות מעבר לתפקיד כלפי בית הספר , לדוגמה — ארגון פעילויות חברתיות לכלל בית הספר ; התנהגות מעבר לתפקיד כלפי צוות בית הספר , לדוגמה — התנדבות להשתתף בוועד המורים הבית ספרי . המשותף להתנהגויות אזרחיות ולהתנהגויות לא נאותות , למשל מסוג נסיגה מהעבודה , הוא בדרך כלל עשיית פעולות רצוניות מצד עובדים כלפי הארגון , זאת בניגוד לפעולות מקריות או לא מכוונות ( . ( Sackett ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ