איור..:6המודל.הקושר.בין.תפיסות.אתיקה.ארגונית,.נטיות.להתנהגות.והתנהגויות.הנסיגה.השונות. (בהתבסס על שפירא־לשצ'ינסקי, ***p<.001.,(2005