פרק 15 תפיסת המחויבות הארגונית כמתווכת בין משתני אתיקה לבין התנהגויות נסיגה של מורים

עד כה הוצגו הקשרים שבין משתני האתיקה והתנהגויות הנסיגה השונות בתיווך נטיות להתנהגויות . בפרק זה אציג את הרציונל לקיומו של משתנה מתווך נוסף , מחויבות ארגונית , הקושר בין משתני אתיקה לבין התנהגויות הנסיגה השונות . מחויבות ארגונית מחויבות ארגונית מתארת את הקשר שבין העובד לבין הארגון , קשר הכולל אמונה חזקה בארגון , קבלת מטרות הארגון וערכיו , השקעת מאמץ עבור הארגון ורצון חזק להישאר בו ( . ( Choi , Oh & Colbert , 2015 המשתנים הצפויים לתרום למחויבות הארגונית הם משתנים המגבירים את הסבירות כי הפרט יחוש כי בארגון פועלים תהליכים אתיים וצודקים ( . ( Fu & Deshpande , 2014 מאייר ואספינוזה ( Meyer & Espinoza , 2016 ) מתייחסים בספרם לשלושה סוגי מחויבות ארגונית : מחויבות רגשית ( — ( A ff ective מתייחסת לעובדים הקשורים רגשית אל הארגון , מזדהים עמו ומעורבים בו . עובדים בעלי מחויבות רגשית נשארים בארגון משום שהם רוצים להישאר . במערכת החינוך מורים עשויים לתפוס רמת מחויבות רגשית גבוהה , לדוגמה — כאשר הם בחרו במקצוע ההוראה כדרך להגשים את עצמם בעשייה הבית ספרית ( . ( Shapira - Lishchinsky , 2013 b מחויבות נורמ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ