איור..:4הקשר.בין.תפיסת.הצדק.החלוקתי.לבין.מגדר.לניבוי.נטייה.לעזוב. (מבוסס.על.Rosenblatt & Shapira-Lishchinsky, 2017)