פרק 14 תפיסת הצדק הארגוני כמסבירה התנהגויות נסיגה של מורים בבית הספר

גישת הספר הנוכחי היא כי אתיקה ארגונית כוללת ממדים שונים . עד כה תיארתי את ממד האקלים האתי הבית ספרי . בפרק זה אתמקד בממד הצדק הארגוני הכולל שני סוגי צדק מרכזיים : צדק חלוקתי וצדק תהליכי . צדק חלוקתי ( Distributive justice ) משמעותו הערכת התגמולים לעומת ההשקעה בארגון ( . ( Greenberg & Colquitt , 2005 בהקשר הבית ספרי ההתמקדות היא בתפיסת הצדק , שהיא תוצאה של החלטות בית ספריות הנוגעות לחלוקת תפקידים , גמולים והתחשבות בצרכים האישיים של המורים , כמו רמת שכר בגין גמולים שונים כגון ריכוז מקצוע או שכבה , סידור מערכת שעות הוראה , ועומס תפקידי . לפי סוג צדק זה , מורה עשוי להעריך את התוצאה שהוא מקבל בהשוואה לסטנדרטים מסוימים של הוגנות ( . ( Altinkurt , Yilmaz & Karaman , 2015 כך , למשל , המורה עשוי לבחון האם התגמול שלו הבא לידי ביטוי ברמת השכר החודשית שלו נמצא בהלימה עם רמת ההשקעה שלו בבית הספר , לדוגמה היקף שעות העבודה שהוא עובד בבית הספר ומחוצה לו לצורכי בית הספר , תוך השוואה לתעסוקה דומה במגזר הציבורי . צדק תהליכי ( Procedural justice ) משמעו בחינת שקיפות ובהירות של תהליכים ( . ( Greenberg & Co...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ