איור..:3הקשר.שבין.תפיסת.האקלים.האתי.ה"אכפתי".לבין.מגדר.לניבוי.איחורים. (מבוסס.על.Shapira-Lishchinsky,.2013b)