פרק 13 תפיסת האקלים האתי כמסבירה התנהגויות נסיגה של מורים בבית הספר

כאמור , גישת הספר המרכזית היא כי תפיסת האתיקה הארגונית עשויה לנבא התנהגויות נסיגה של מורים . אחד הממדים המרכזיים של אתיקה ארגונית הוא האקלים האתי הבית ספרי ( School ethical climate ) המשקף את התפיסות המשותפות של המורים בבית הספר לגבי מה מותר ומה אסור , וכיצד נושאים מוסריים צריכים להיות מטופלים ( . ( Shapira - Lishchinsky , 2011 חוקרים שונים הבחינו בין אקלים אתי לבין מושגים קרובים אחרים כמו תרבות ארגונית ( . ( Blome & Paulraj , 2013 ; Schneider , Ehrhart & Macey , 2013 שיין ( Schein , 2010 ) הגדיר את התרבות הארגונית כדפוס של הנחות בסיסיות המשותפות לחברי הקבוצה , כשניתן להתייחס לשלושה רבדים עיקריים : רובד הנחות היסוד ( הרובד הבסיסי ) מייצג את הנחות הארגון ואמונותיו באשר לאסטרטגיות פעולה המשותפות לחברי הארגון . רובד זה מתמקד באופיים של האנשים הפועלים בארגון , במבנה הארגוני ובסביבה . זו הרמה העמוקה ביותר , ערכי הליבה של התרבות . בדרך כלל הנחות היסוד של הארגון אינן גלויות לעין , ואולי אף אינן מודעות . כדי לזהות רובד זה יש צורך בהיכרות מעמיקה עם חיי הארגון . רובד נוסף הנו רובד הנורמות המוצהר...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ