פרק 12 תפיסת ההפרה של החוזה הפסיכולוגי כמסבירה התנהגויות נסיגה של מורים

מעבר לתאוריית הרצף של איזן ופישביין ( , ( Ajzen & Fishbein , 2005 תפיסת החוזה הפסיכולוגי ( Psychological contract ) של המורים יכולה להסביר את הקשרים שבין תפיסות אתיקה ארגונית לבין נטיות להתנהגויות נסיגה והתנהגויות נסיגה בפועל של מורים . החוזה הפסיכולוגי כולל אמונות הנוגעות למחויבות ההדדית שבין המורה לבין הנהלת בית הספר , כשהפרת החוזה הפסיכולוגי ( Psychological contract breach ) מוגדרת ככישלון ההנהלה למלא אחר מחויבות זאת ( . ( Cohen , 2015 ככל שהמורה ירגיש כי הפרת החוזה הפסיכולוגי חמורה יותר , כך הוא ינקוט בהתנהגות נסיגה קיצונית יותר . המורה עשוי לנקוט תחילה באיחורים , לאחר מכן בהיעדרויות ואף בעזיבת בית הספר , עד שירגיש שיש הלימה בין רמת הפגיעה בו דרך הפרת החוזה הפסיכולוגי לבין התנהגות הנסיגה הנבחרת ( . ( Wang & Hsieh , 2014 כך , לדוגמה , מחקרים קודמים קשרו בין הפרת החוזה הפסיכולוגי לבין היעדרויות ( Pate & Scullion , 2016 ) ובין הפרתו לבין עזיבה ( Clinton & Guest , 2014 ; Fan , . ( 2013 עם זאת , נמצא שתפיסת הפרת החוזה על ידי העובד עשויה להשפיע על עמדותיו , אך לא בהכרח על התנהגויותיו . ע...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ